Werkplek

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Onder andere voor de bouw gelden voor de normen voor de inrichting van een werkplek aanvullende eisen die in het Arbobesluit zijn opgenomen. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E is daar één van. Een RI&E bestaat eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan.

Goede inrichting werkplek

Een opgeruimde en goed verlichte inrichting van een werkplek is door simpel na te denken snel gemaakt. Zorg voor bij het bewerken van materialen voor een goede kleminrichting. Tijden van even “uit het handje” werken is met alle risico’s echt verleden tijd.