Keuring NEN3140

Werkgevers worden door de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun elektrisch gereedschap, verlengkabels, kabelhaspels, bouwlampen, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen zoals zwerf- en bouwkasten, bouwkachels, stofzuigers kortom eigenlijk alles waar een kabel en stekker aan zit.

Veilig werken

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om een eventuele aansprakelijkheid bij U neer te leggen. Ook kan het ontbreken van een keuring beboet worden.

Certificering

Schaap Tools & Parts inspecteert en certificeert uw elektrisch gereedschap, machines en materieel volgens de NEN3140. De keuring omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Wanneer uw arbeidsmiddel volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden door ons voorzien van een uniek nummer en een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. U krijgt tevens een certificaat per machine met een omschrijving van de machine en de meetgegevens op het moment van keuring.

Registratie voordeel bij diefstal

In de praktijk is een bijkomend voordeel van deze registratie gebleken. Mocht de machine worden gestolen U aan de hand van het certificaat alle gegevens als merk, model, type- en serienummer op papier heeft staan. Dit vereenvoudigd de aangifte bij Politie en verzekering.

Arbowet en Arbobesluit - info bladen
Arbowet en Arbobesluit - info bladen
meer info...

Bouwverlichting. Wat is het verschil tussen lumen en lux?
Bouwverlichting. Wat is het verschil tussen lumen en lux?
meer info...

CE-markering - voorkom aankoop namaak en imitatie
CE-markering - voorkom aankoop namaak en imitatie
meer info...

Festool Stofvrij werkcombinaties
Festool Stofvrij werkcombinaties
meer info...

Halogeenverlichting - Klasse indeling en symbolen
Halogeenverlichting - Klasse indeling en symbolen
meer info...

Kabelaanduidingen - betekenis cijfers en letters op de kabel
Kabelaanduidingen - betekenis cijfers en letters op de kabel
meer info...

MAC waarden zijn opgesplitst in 3 categorieën: L (Low), M (Medium), H (High).
MAC waarden zijn opgesplitst in 3 categorieën: L (Low), M (Medium), H (High).
meer info...

Stof het verschil tussen Kwartsstof en Fijnstof
Stof het verschil tussen Kwartsstof en Fijnstof
meer info...

Stofzuiger Classificatie
Stofzuiger Classificatie
meer info...

Stofzuiger Richtlijnen ABC/D Labelgebruik
Stofzuiger Richtlijnen ABC/D Labelgebruik
meer info...