Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) zorg en veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die werkzaamheden uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen.