Lijmen, kitten, vullen en monteren

CLP ‘Classification, Labelling and Packaging’ (iets) nieuws

In de Europese Unie is de verplichte gevaarsindeling van ongeveer 4.000 stoffen wettelijk vastgelegd. De CLP Verordening verwijst naar deze wet met voorschriften voor ‘Classification, Labelling and Packaging’. Dit betekent dat leveranciers alle producten, die zij op de markt brengen, moeten indelen in de met CLP vastgelegde gevarenklassen. Hoogstwaarschijnlijk niets nieuws voor u. Wellicht wel nieuw is dat de richtlijnen van deze wet veranderd zijn en dat vanaf 1 juni 2017 alleen nog artikelen verkocht mogen worden die voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Wat is er dan zoal veranderd? Het meest opvallend zijn de vernieuwde gevaarsymbolen en waarschuwingstekens die op de etiketten en verpakkingen getoond worden. Sinds 2015 mogen producenten al geen oude etiketten meer produceren. Daarnaast is de opzet van de VIB (veiligheidsinformatiebladen) aangepast. Deze VIB bevatten behalve productinformatie belangrijke informatie over opslag en vervoer, eerste hulp bij ongelukken, de te nemen maatregelen voor brandbestrijding en identificatie van de mogelijke gevaren.