Keuringen

Certificering

Schaap Tools & Parts inspecteert en certificeert uw elektrisch gereedschap, machines en materieel volgens de NEN3140. De keuring omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

Wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit

Wanneer uw arbeidsmiddel volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden door ons voorzien van een uniek nummer en een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. U krijgt tevens een certificaat per machine met een omschrijving van de machine en de meetgegevens op het moment van keuring.