Brandpreventie

In het algemeen is brandpreventie een combinatie van organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen die nooit los van elkaar gezien kunnen worden. Zonder een goede organisatie verliezen alle bouwkundige en technische voorzieningen een groot deel van hun preventieve waarde.

Vluchtweg vrij houden

Zorg ervoor dat iedereen de trappen en gangenpaden vrijhoudt van obstakels. Zij belemmeren de vluchtweg en kunnen ook in brand raken. Houdt halogeenverlichting, in verband met warmteproductie, uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel deze uit bij uw afwezigheid. Berg waardepapieren veilig op.